<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Sanal Konaklar

Sanal Konak Örnekleri

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu belgede sanal konaklarla ile ilgili olarak karşılaşılması olası tüm senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır. Buradaki senaryolar, tek bir sunucu üzerinde isme dayalı veya IP’ye dayalı sanal konaklar aracılığıyla çok sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.

Support Apache!

Ayrıca bakınız:

top

Tek bir IP ile çok sayıda isme dayalı site

Bu örnekte, makinenizin tek bir IP adresine çözümlenen çok sayıda konak adına sahip olduğunu, example.com ve example.org gibi farklı isimlere farklı yanıtlar vermek istediğinizi varsayalım.

Bilginize

Apache sunucusu üzerinde sanal konakları yapılandırmakla bu konak isimleri için sihirli bir şekilde DNS kayıtlarının da oluşturulmasını sağlamış olmazsınız. Bu isimler için ilgili DNS kayıtlarında sizin IP adresinize çözümlenen A kayıtlarının olması gerekir, yoksa sitenize kimse erişemez. Sitelere erişimi yerel olarak denemek isterseniz, bu girdileri hosts dosyanıza yazabilirsiniz. Fakat bu sadece sizin makinenizde çalışır. Yerel ağınızdaki her makinenin hosts dosyasına bu girdileri yazarak yerel ağdan erişimi bu yolla sağlayabilirsiniz ama dış ağdan gelecek ziyaretçileriniz için DNS kayıtlarınızın olması şarttır.

# Apache’nin 80. portu dinlediğinden emin olalım
Listen 80
<VirtualHost *:80>
 DocumentRoot "/siteler/ecom"
 ServerName example.com

 # Diğer yönergeler, burada ...
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
 DocumentRoot "/siteler/eorg"
 ServerName example.org

 # Diğer yönergeler, burada ...
</VirtualHost>

Yıldız imleri tüm adreslerle eşleşmeyi sağladığından ana sunucu (yapılandırma dosyası genelindeki yapılandırma - sunucu geneli) erişilebilir olmayacaktır. Yapılandırma dosyasındaki ServerName example.com yönergeli konak, ilk sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve öntanımlı veya baskın site olarak davranır. Yani, hiçbir ServerName yönergesi ile eşleşmeyen bir istek alındığında bu istek ilk <VirtualHost> yapılandırması ile karşılanır.

Yukarıdaki yapılandırmayı hemen hemen tüm isme dayalı sanal konaklar için kullanabilirsiniz. Bu yapılandırmanın çalışmayacağı tek durum, farklı içerikleri farklı IP adres veya portlardan sunma gereğiyle karşılaşmaktır.

Bilginize

* yerine sisteminizdeki belli bir IP adresini yazabilirsiniz. Böyle sanal konaklar sadece, HTTP isteklerinin sadece belirtilen IP adreslerinden alınması için kullanilabilir.

NameVirtualHost 192.168.1.22

<VirtualHost 192.168.1.22>
 # vs. ...
</VirtualHost>

Bununla birlikte, IP adresinin önceden kestirilebilir olmadığı sistemlerde, örneğin, hizmet sağlayıcınıza çevirmeli ağ ile bağlanıyor ve onun rasgele atadığı bir IP adresi için bir devingen DNS çözümü kullanıyorsanız, IP adresi değil de * kullanmak daha çok işinize yarayacaktır. Yıldız imi her IP adresi ile eşleşeceğinden IP adresiniz değişse bile bu yapılandırmayı değiştirmeden kullanabilirsiniz.

top

IP adresleri farklı çok sayıda isme dayalı site

Bilginize

Burada açıklanan teknikler istendiği kadar çok IP adresine genişletilebilir.

Sunucunun iki IP adresi olsun. Birinden "ana sunucu" (192.168.1.2) diğerinden example.com 192.168.2.2 hizmet versin. Bu arada başka sanal konakları da sunabilelim istiyoruz.

Listen 80

# Bu, 192.168.1.2 adresindeki "ana sunucu" olsun
ServerName sunucu.example.com
DocumentRoot "/siteler/anasunucu"

<VirtualHost 192.168.1.20>
  DocumentRoot "/siteler/ecom"
  ServerName example.com

  # Diğer yönergeler, burada ...
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.1.20>
  DocumentRoot "/siteler/eorg"
  ServerName example.org

  # Diğer yönergeler, burada ...
</VirtualHost>

192.168.1.20 adresinden gelmeyen tüm isteklere ana sunucu (sunucu.example.com), 192.168.1.20 adresinden gelen sunucu ismi belirtmeyenler ile Host: başlığı belirtmeyenlere ise example.com hizmet verecektir.

top

Aynı içeriği farklı IP adresleriyle sunmak (örn., dahili ve harici ağlara)

Sunucu makine iki IP adresine sahip olsun. Biri iç ağa (192.168.1.1) diğeri dış ağa (172.20.30.40) bakıyor olsun. sunucu.example.com ismi dış ağda dış ağa bakan IP’ye, iç ağda ise iç ağa bakan IP’ye çözümleniyor olsun.

Bu durumda, sunucu hem iç hem de dış ağdan gelen isteklere aynı içerik, dolayısıyla aynı <VirtualHost> bölümü ile hizmet verebilir.

<VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/siteler/sunucu"
  ServerName sunucu.example.com
  ServerAlias sunucu
</VirtualHost>

Artık, hem iç hem de dış ağdan gelen isteklere aynı <VirtualHost> bölümünden hizmet sunulacaktır.

Bilginize:

İç ağdan istek yapan biri, tam nitelenmiş konak ismi sunucu.example.com yerine makine ismini (sunucu) kullanabilir (ServerAlias sunucu satırına dikkat).

Ayrıca, yukarıdaki gibi iki ayrı IP adresi belirtmek yerine sadece * belirtmekle sunucunun tüm IP adreslerine yine aynı içerikle yanıt vereceğine dikkat ediniz.

top

Farklı portlarla farklı siteler

Aynı IP adresine sahip çok sayıda konak ismine sahip olduğunuzu ve bunların bazılarının farklı portları kullanmasını istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki örnekte, isim eşleşmesinin, en iyi eşleşen IP adresi ve port çifti saptandıktan sonra yer alması gösterilmiştir.

Listen 80
Listen 8080

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
  ServerName example.com
  DocumentRoot "/siteler/ecom-80"
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
  ServerName example.com
  DocumentRoot "/siteler/ecom-8080"
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
  ServerName example.org
  DocumentRoot "/siteler/eorg-80"
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
  ServerName example.org
  DocumentRoot "/siteler/eorg-8080"
</VirtualHost>
top

IP’ye dayalı sanal konaklar

Sunucu makinenin, biri example.com adından çözümlenen 172.20.30.40, diğeri example.org adından çözümlenen 172.20.30.50 diye iki IP adresi olsun.

Listen 80

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/siteler/ecom"
  ServerName example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50>
  DocumentRoot "/siteler/eorg"
  ServerName example.org
</VirtualHost>

<VirtualHost> yönergelerinde belirtilmeyen adreslerle yapılan isteklere (örneğin, localhost) sunucu genelindeki yapılandırma ile ana sunucu yanıt verecektir.

top

Hem IP’ye hem de porta dayalı sanal konaklar

Sunucu makinenin, biri example.com adından çözümlenen 172.20.30.40, diğeri example.org adından çözümlenen 172.20.30.50 diye iki IP adresi olsun ve iki konak da hem 80 hem de 8080 portlarında çalışsınlar istiyoruz.

Listen 172.20.30.40:80
Listen 172.20.30.40:8080
Listen 172.20.30.50:80
Listen 172.20.30.50:8080

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
  DocumentRoot "/siteler/ecom-80"
  ServerName example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
  DocumentRoot "/siteler/ecom-8080"
  ServerName example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50:80>
  DocumentRoot "/siteler/eorg-80"
  ServerName example.org
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50:8080>
  DocumentRoot "/siteler/eorg-8080"
  ServerName example.org
</VirtualHost>
top

Hem isme hem de IP‘ye dayalı sanal konaklar

Bir VirtualHost yönergesinde belirtilen bir IP adresi başka bir sanal konakta görünmüyorsa bu sankon kesinlikle IP'ye dayalı bir sanal konaktır.

Listen 80

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/siteler/ecom"
  ServerName example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/siteler/eorg"
  ServerName example.org
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/siteler/enet"
  ServerName example.net
</VirtualHost>

# IP'ye dayalı
<VirtualHost 172.20.30.50>
  DocumentRoot "/siteler/eedu"
  ServerName example.edu
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.60>
  DocumentRoot "/siteler/egov"
  ServerName example.gov
</VirtualHost>
top

Virtualhost ve mod_proxy’nin birlikte kullanımı

Bu örnekte bir arabirimi dışarıya bakan bir makinede, başka bir makinede çalışan bir sunucuya sanal konak olarak, bir vekil sunucu çalıştırmak istediğimizi varsayıyoruz. 192.168.111.2 IP adresli bir makinede aynı isimde bir sanal konak yapılandırılmış olsun. Çok sayıda konak ismi için vekil olarak tek bir makine kullandığımızdan ve konak isminin de aktarılmasını arzuladığımızdan ProxyPreserveHost On yönergesini kullandık.

<VirtualHost *:*>
  ProxyPreserveHost On
  ProxyPass    "/" "http://192.168.111.2/"
  ProxyPassReverse "/" "http://192.168.111.2/"
  ServerName konak.example.com
</VirtualHost>
top

_default_ sanal konakları

Tüm portlar için _default_

Bir IP adresi ve port belirtilmeyen veya hiçbir sanal konağın hiçbir adresi/portu ile eşleşmeyen istekleri yakalamak istersek...

<VirtualHost _default_:*>
  DocumentRoot "/siteler/default"
</VirtualHost>

Bütün portlarla eşleşen böyle bir öntanımlı sanal konağın kullanımı hiçbir isteğin ana sunucuya gitmemesi sonucunu doğurur.

Bir öntanımlı sanal konak, asla, isme dayalı sanal konaklar için kullanılmış bir adrese/porta gönderilmiş bir isteğe hizmet sunmaz. Eğer istek bilinmeyen bir Host: başlığına sahipse veya hiç Host: başlığı içermiyorsa isteğe daima ilk (yapılandırma dosyasındaki ilk) isme dayalı sanal konak hizmet sunar.

Her isteği tek bir bilgilendirme sayfasına (veya betiğe) yönlendirmek isterseniz AliasMatch veya RewriteRule yönergesini kullanabilirsiniz.

Farklı portlardan _default_

Önceki yapılandırmaya ek olarak 80. portta ayrı bir _default_ sanal konağı kullanmak istersek...

<VirtualHost _default_:80>
  DocumentRoot "/siteler/default80"
  # ...
</VirtualHost>

<VirtualHost _default_:*>
  DocumentRoot "/siteler/default"
  # ...
</VirtualHost>

80. porttan hizmet sunan _default_ sanal konağı IP adresi belirtilmeyen tüm istekleri yakalar, bunu yapabilmesi için yapılandırma dosyasında tüm portlara hizmet sunan benzerinden önce yer almalıdır. Bu durumda ana sunucu hiçbir isteğe yanıt vermeyecektir.

Tek portluk _default_

_default_ sanal konağının sadece 80. porttan hizmet sunmasını istersek...

<VirtualHost _default_:80>
  DocumentRoot "/siteler/default"
  ...
</VirtualHost>

80. porttan gelen IP adresi belirtilmemiş isteklere _default_ sanal konağı, diğer portlardan gelen adres belirtilmemiş isteklere ise ana sunucu hizmet verecektir.

Bir sanal konak bildiriminde * kullanımı _default_ kullanımından daha yüksek öncelik sağlar.

top

Bir isme dayalı sanal konağı bir IP’ye dayalı sanal konakla yansılamak

İsme dayalı sanal konak örneklerinin 2. sinde adı geçen example.org bu örnekte kendi IP adresinden hizmet veriyor olsun. İsme dayalı sanal konağı eski IP adresiyle kaydetmiş vekiller ve isim sunucularından kaynaklanacak olası sorunlardan kaçınmak için yansılama sırasında sanal konağı hem eski hem de yeni IP adresiyle sunmamız lazım.

Çözüm kolay, çünkü yapacağımız sadece VirtualHost yönergesine yeni IP adresini (192.168.1.2) eklemek olacak.

Listen 80
ServerName example.com
DocumentRoot "/siteler/ecom"

<VirtualHost 192.168.1.20 192.168.1.2>
  DocumentRoot "/siteler/eorg"
  ServerName example.org
  # ...
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.1.20>
  DocumentRoot "/siteler/enet"
  ServerName example.enet
  ServerAlias *.example.net
  # ...
</VirtualHost>

Böylece sanal konağa hem yeni (bir IP’ye dayalı sanal konak olarak) hem de eski adresinden (bir isme dayalı sanal konak olarak) erişilebilecektir.

top

ServerPath yönergesinin kullanımı

İsme dayalı iki sanal konağı olan bir sunucumuz olsun. Doğru sanal konağa erişebilmek için istemcinin doğru Host: başlığı göndermesi gerekir. Eski HTTP/1.0 istemcileri böyle bir başlık göndermedikleri için Apache istemcinin hangi sanal konağa erişmek istediğini bilemez (ve isteğe ilk sanal konaktan hizmet sunar). Daha iyi bir geriye uyumluluk sağlamak için isme dayalı sanal konağa bir önek bağlantısı içeren bir bilgilendirme sayfası sunmak üzere yeni bir sanal konak oluşturabiliriz.

<VirtualHost 172.20.30.40>
  # ilk sanal konak
  DocumentRoot "/siteler/baska"
  RewriteEngine On
  RewriteRule "." "/siteler/baska/index.html"
  # ...
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot /siteler/baska/bir
  ServerName "bir.baska.tld"
  ServerPath "/bir/"
  RewriteEngine On
  RewriteRule "^(/bir/.*) /siteler/baska$1"
  # ...
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/siteler/baska/iki"
  ServerName iki.baska.tld
  ServerPath "/iki/"
  RewriteEngine On
  RewriteRule "^(/iki/.*)" "/siteler/baska$1"
  # ...
</VirtualHost>

ServerPath yönergesinden dolayı http://bir.baska.tld/bir/ şeklinde yapılan isteklere daima “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır.

http://bir.baska.tld/ şeklinde yapılan isteklere ise istemcinin doğru Host: başlığı göndermesi şartıyla “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır. İstemci, bir Host: başlığı göndermediği takdirde ilk konaktan bir bilgilendirme sayfası alacaktır.

Yalnız buradaki bir tuhaflığa dikkat edin: Eğer istemci bir Host: başlığı göndermeden http://iki.baska.tld/bir/ şeklinde bir istek yaparsa bu isteğe de “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır.

RewriteRule yönergesi, bir istemcinin, bir URL öneki belirtsin ya da belirtmesin doğru Host: başlığı gönderdiğinden emin olmak için kullanılmıştır.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.